27/11/2015

Παρακαλώ, ελέγξτε τις δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2015-16.

Πάσης φύσεως εκκρεμότητες που σχετίζονται με τις δηλώσεις φοιτητών οφείλουν να έχουν καλυφθεί μέχρι την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου με επίσκεψη στην Ψηφιακή Γραμματεία ή με email (