06/07/2020

ΘΕΜΑ: ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»,  που αφορά στην έναρξη θερινού σχολείου και παρακαλούμε να δείτε οι ενδιαφερόμενοι το επισυναπτόμενο έγγραφο.