02/06/2020

Τροποποίηση λειτουργίας Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης

 

Αγαπητοί χρήστες της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης,

 

Κατόπιν της υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ33457 (ΦΕΚ 2038/30/05/2020) απόφασης και με βάση τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης της ΒΚΠ προς την Εφορεία της ΒΚΠ και τις Πρυτανικές Αρχές (η οποία βασίζεται στην πρόταση επαναλειτουργίας του ΣΕΑΒ), η Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, προχωρά σε τροποποίηση της λειτουργίας της αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση αιτημάτων δανεισμού και επιστροφών, με περιορισμένο ωράριο (10:00-14:00). Για να μπορέσετε να δανειστείτε βιβλία στο ειδικό καθεστώς λειτουργίας λόγω COVID-19 χρειάζεται να συμπληρώσετε την ειδικά διαμορφωμένη φόρμα αιτήματος δανεισμού, ακολουθώντας τις αναλυτικές οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο της https://library.upatras.gr/news/covid. Θα πρέπει να έχετε κάνει από νωρίτερα την αναζήτηση των βιβλίων που επιθυμείτε μέσω του καταλόγου μας «Νηρέας», ο οποίος είναι προσβάσιμος σε 24ώρη βάση, και να ζητήσετε την κράτησή τους στο όνομά σας. Αφού ειδοποιηθείτε από το προσωπικό μας, τότε θα μπορείτε είτε να προσέρχεστε στην Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη και να τα παραλαμβάνετε (με ραντεβού) είτε να σας αποστέλλονται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) με κόστος στον παραλήπτη.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η παραμονή των χρηστών και η χρήση του αναγνωστηρίου, παρά μόνο η επίσκεψή τους έως τον χώρο εισόδου για τον δανεισμό ή την επιστροφή υλικού.

Υπενθυμίζεται πως με βάση τους εσωτερικούς κανόνες δανεισμού της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης, οι κάτοχοι ειδικής κάρτας χρήστη μπορούν να δανειστούν έως 3 βιβλία. Στον αριθμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται και τα τεκμήρια που ο χρήστης έχει ήδη δανειστεί από άλλες βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου και δεν έχει επιστρέψει. Λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, ερευνητικές και διπλωματικές εργασίες, καθώς και περιοδικά δεν δανείζονται.

 

Εκ μέρους της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης