25/06/2018

Ανακοινώνεται ότι κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2018 παρέχεται η ευχέρεια βελτίωσης βαθμολογίας σε όσους φοιτητές του Τμήματος εξετάστηκαν κατά την περίοδο Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2018 για πρώτη φορά στα εξής μαθήματα:

 

    Δομική Μηχανική 1

    Δομική Μηχανική 2

    Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1

    Ιστορία Αρχιτεκτονικής 2

    Θεωρία Αρχιτεκτονικής 1

    Θεωρία Αρχιτεκτονικής 2

    Οικοδομική 1

    Οικοδομική 2

    Οικοδομική 3

    Οικοδομική 4

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 1 Σεπτεμβρίου αίτηση στις διευθύνσεις phondasx@upatras.gr και archisec@upatras.gr αναφέροντας σε ποια από τα παραπάνω μαθήματα επιθυμούν να επανεξετασθούν