26/06/2019

Ανακοινώνεται ότι κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 παρέχεται η ευχέρεια βελτίωσης βαθμολογίας σε όσους φοιτητές του Τμήματος εξετάστηκαν κατά την περίοδο Φεβρουαρίου και Ιουνίου 2019 για πρώτη φορά στα εξής μαθήματα:

Δομική Μηχανική 1

Δομική Μηχανική 2

Ιστορία Αρχιτεκτονικής 1

Ιστορία Αρχιτεκτονικής 2

Θεωρία Αρχιτεκτονικής 1

Θεωρία Αρχιτεκτονικής 2

Οικοδομική 1

Οικοδομική 2

Οικοδομική 3

Οικοδομική 4

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου αίτηση στις διευθύνσεις phondasx@upatras.gr και archisec@upatras.gr αναφέροντας σε ποια μαθήματα επιθυμούν να επανεξετασθούν