26/10/2021

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

 

Για την έκδοση βεβαίωσης ορκωμοσίας από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος ο αιτών/ η αιτούσα πρέπει :

  1. Να έχει επιστρέψει όλα τα βιβλία που έχει δανειστεί
  2. Να μην οφείλει χρήματα από πρόστιμα
  3. Να υποβάλει, το αργότερο έως τις 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, ηλεκτρονικά την ερευνητική και διπλωματική εργασία του στην ειδική φόρμα που έχει διαμορφωθεί στον παρακάτω σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Τμήματος

    http://www.arch.upatras.gr/el/news/news/ilektroniki-ypovoli-diplomatikon-kai-ereynitikon-ergasion-sti-vivliothiki-kai-to-arheio-toy-tampp-6355.html

  4. Να αποστείλει, το αργότερο έως τις 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, τα έντυπα τεύχη ερευνητικής-διπλωματικής εργασίας με courier στη διεύθυνση της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης :

Αρχιτεκτονική Βιβλιοθήκη

Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Σχεδιαστήριο Σ5, 1ος όροφος

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 265 00 Ρίο, Πάτρα

Για την ηλεκτρονική υποβολή :

*Σημειώνεται πως πρέπει να ακολουθηθούν με ακρίβεια και ιδιαίτερη προσοχή οι οδηγίες συμπλήρωσης της ως άνω ειδικής φόρμας, προκειμένου να περατωθεί με επιτυχία η όλη διαδικασία*.

 

Υπενθυμίζεται πως, για τη συμμετοχή σας στη διαδικασία αποφοίτησης, η παραπάνω διαδικασία είναι υποχρεωτική. Το υπηρεσιακό σημείωμα της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης θα εκδοθεί για τον καθένα ξεχωριστά και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Γραμματεία, με την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω περιγραφομένων βημάτων.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη στο librarch@upatras.gr, στο gvasiliou@upatras.gr ή στους αριθμούς 2610996189 και 2610996190

 

Εκ μέρους της Αρχιτεκτονικής Βιβλιοθήκης

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Η παραπάνω διαδικασία αποτελεί ένα τήμα των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την ορκωμοσία,

θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.