12/10/2017

Η ομάδα Villard 19
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών
αποτελείται από τους

Ναταλία-Μαρία ΒΙΔΑΛΗ
Μαλβίνα-Χριστίνα ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ
Αικατερίνη ΜΑΡΙΝΑΚΗ
Θεόδωρο ΜΠΟΖΙΑΚΑ
Ελισσάβετ ΡΩΣΣΗ και
Αναστασία ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ

H oμάδα θα συναντηθεί με τον διδάσκοντα
την Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 19:00
στο Σ5