03/10/2019

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης οργανώνει κάθε Τρίτη του Οκτωβρίου (15, 22 & 29 Οκτωβρίου, 10-12 πμ)

ξεναγήσεις φοιτητών και πληροφορεί για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τον τρόπο λειτουργίας της.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα

https://bit.ly/2lZcuN4