27/04/2015

Το σύστημα της Ψηφιακής Γραμματείας είναι ανοιχτό για εκπρόθεσμες εγγραφές και για δηλώσεις από σήμερα 27-04-2015 μέχρι και 30-04-2015. Σε περίπτωση που δεν γίνουν δηλώσεις μαθημάτων δεν θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με απόφαση της τελευταίας ΓΣ.