31/03/2020

Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.Στο πλαίσιο της υποστήριξης εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου στον παρακάτω σύνδεσμο

https://library.upatras.gr/support/edumaterial

συγκεντρώνονται ψηφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις τρέχουσες υποδομές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Το εκπαιδευτικό υλικό ανανεώνεται διαρκώς με πηγές ανοικτού περιεχομένου που προστίθενται στην ιστοσελίδα όπως η Getty Virtual Library, με 300 περίπου βιβλία για τις καλές τέχνες, την ιστορία, την αρχαιολογία και την αρχιτεκτονική, το Cultural Heritage @home με πόρους τρισδιάστατης απεικόνισης αρχαιολογικών μνημείων, η Artcyclopedia, θεματική πύλη με βασικές πληροφορίες για τις καλές τέχνες και αναφορές σε άλλες πηγές έρευνας, Το Artstor – Public Collections παρέχει στους καθηγητές και τους φοιτητές ένα μεγάλο όγκο πληροφοριακών πόρων σε εικονική μορφή, βλ. φωτογραφίες, πίνακες, χαρακτικά, σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων πολιτισμού, JSTOR – Open EBooks με Περισσότερους από 6.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων ανοικτής πρόσβασης από 75+ εκδότες, συμπεριλαμβανομένων των Brill, Cornell University Press, De Gruyter και University of California Press. κ.α.

Υπενθυμίζεται η δράση του ΣΕΑΒ "Κάλιππος" και η ελεύθερη διάθεση 512 ελληνόγλωσσων ακαδημαϊκών συγγραμμάτων. Έχουν επίσης προστεθεί πηγές από το MIT Press, το Journal of Visualized Experiments. Η κάθε πηγή διαθέτει μια ετικέτα για να γνωρίζετε άμεσα τον τρόπο πρόσβασης.Όλες οι πηγές που προστίθενται θα συγκεντρώνονται στην ιστοσελίδα «Υποστήριξη εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου».