14/02/2023

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Πρόσκληση για χορήγηση υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης σε 10 φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.

Η Πρόσκληση διατίθεται στον σύνδεσμο (https://uproskliseis.upatras.gr/job/81066-e-y-m-maragkos-10-02-2023/

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών υποβολής υποψηφιότητας, ο/η αιτών/ούσα πρέπει να προσκομίσει Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματός του/της,

στην οποία να αναγράφεται η ενεργή φοίτησή του/της το ακαδ. έτος 2022-2023 καθώς και το ποσοστό των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του/της, του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022,

στα οποία ο/η φοιτητής/τρια εξετάστηκε επιτυχώς κατά το έτος αυτό (2021-2022).

Η επιτυχής περάτωση-εξέταση μαθημάτων δεν απαιτείται να βεβαιωθεί για τους πρωτοετείς φοιτητές.