23/05/2019

Σας προωθούμε το παρακάτω μήνυμα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με συνημμένη την ανακοίνωση για τις Υποτροφίες της Ιταλικής Κυβέρνησης και παρακαλούμε για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων.

 

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Παρακαλώ, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.