17/06/2020

ΘΕΜΑ: Υποτροφίες του ιδρύματος Wallonie-Bruxelles International του Βελγίου για online θερινά σεμινάρια γαλλικής γλώσσας
Διά του παρόντος ανακοινώνεται από την πρεσβεία του Βελγίου ότι το ίδρυμα Wallonie-Bruxelles International προσφέρει τις ακόλουθες 2 υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες, που αφορούν online θερινά σεμινάρια σε γαλλική γλώσσα:
- 1 υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης για μελλοντικούς καθηγητές γαλλικής ως ξένη γλώσσα ( καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης η 19η Ιουνίου 2020)
- 1 υποτροφία γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βρυξελλών (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης η 1η Ιουλίου 2020)
Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων στα επισυναπτόμενα έγγραφα.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός των ημερομηνιών στον κ. François Renard, e-mail : f.renard@wbi.be

Παρακαλώ, δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.