27/08/2022

Από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το τμήμα μας θα ενεργοποιήσει 2 σημαντικές υποδομές:

1) Fabrication Lab
Το εργαστήριο περιλαμβάνει Laser Cutter και 3d Printers. Αυτό βρίσκεται σε προετοιμασία και ο στόχος είναι να λειτουργήσει συστηματικά στο νέο ακαδημαϊκό έτος. Φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματός μας μπορούν να απασχοληθούν στην υποστήριξη του εργαστηρίου με μικρή αμοιβή αντίστοιχη με αυτή που προσφέρεται στους φοιτητές που βοηθούν στο ΥΚ και τη Βιβλιοθήκη. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν καλή γνώση των λογισμικών Rhino και Autocad. Θα γίνει ενημέρωση για το λογισμικό χειρισμού των μηχανημάτων.

2) Media Seminars
Δημιουργείται μια νέα σειρά σεμιναρίων διδασκαλίας λογισμικών που θα διδάσκονται αποκλειστικά από φοιτητές του 4ου και 5ου έτους του Τμήματός μας και τα οποία θα μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριές μας. Ο στόχος είναι διπλός: αφενός να ανατροφοδοτείται η διδασκαλία μέσω των φοιτητών μας οι οποίοι θα αποκτούν σημαντική εμπειρία μέσα από τη διαδικασία αυτή καθώς επίσης να ενισχύεται η εμβάθυνση και εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες μας.

Τα σεμινάρια θα αφορούν σε όλα τα λογισμικά που ήδη χρησιμοποιούμε (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Rhinoceros, Vray, κλπ) και θα υπάρχει η δυνατότητα να περιλαμβάνουν και κάποια πιο εξειδικευμένα (Houdini, Lumion, Cura, Maya, Premiere, κλπ). Φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματός μας που θα διδάξουν στα Media Seminars θα λάβουν μικρή αμοιβή αντίστοιχη με αυτή που προσφέρεται στους φοιτητές που βοηθούν στο ΥΚ και τη Βιβλιοθήκη. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση των αντίστοιχων λογισμικών που προτίθενται να διδάξουν.

Όποιος και όποια ενδιαφέρεται είτε να απασχοληθεί στο Fabrication Lab είτε να διδάξει στα Media Seminars παρακαλούμε να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα: https://forms.gle/bA9sZNSmjHyJWuvr9