ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΤΤΗΣ, ΜΑΓΕΙΡΟΥ, ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
Καθηγητές 

εξαγορά: Η μελέτη – συμμετοχή με χαρακτηριστικό κωδικό LP00082222

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΤΟΠΟΣΗΜΟΥ"

ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρχιτεκτονική μελέτη: Παπαλαμπρόπουλος Λεωνίδας

Συνεργάτης αρχιτέκτων: Συριοπούλου Γεωργία (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2012)

Συνεργάτης πολιτικός μηχανικός: Καττής Μαρίνος

Συνεργάτης μηχανολόγος μηχανικός: Μαγείρου Μαρία

Ειδικός συνεργάτης: Λαμπρούλης Νίκος