ΑΓΙΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ, ΔΑΝΑΗ ΛΥΤΡΑ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ
Καθηγητές 

Άγις Μουρελάτος (τελειόφοιτος Πανεπιστημίου Πατρών)

Δανάη Λύτρα (απόφοιτος Πανεπιστημίου Πατρών)

Σπύρος Γιωτάκης (τελειόφοιτος ΕΜΠ)

Η ιδέα μας βασίζεται στη σκέψη ότι το φως γίνεται αντιληπτό από τη σκιά του.

Αντιμετωπίζουμε το φωτιστικό σαν μια μάζα την οποία διασπούμε ώστε τα πλήρη σκιάς να γεννήσουν το φως. Η συνεχής επανάληψη των ξύλινων στοιχείων από τα οποία αποτελείται σχηματίζει ένα αυστηρό περίβλημα για το φωτιστικό, όπου κανείς θα περίμενε μια ισορροπημένη τυπική διάχυση του φωτός. Ωστόσο, η μορφή της κάθε ξύλινης περσίδας είναι διαφορετική - με εφαρμογή της τεχνικής κοπής laser - και έτσι μέσω μιας αυστηρής ομαδοποίησης των κομματιών, επιτυγχάνεται οικονομία στη κατασκευή καθώς και λειτουργική άνεση από την αντιθαμβωτική επιφάνεια που σχηματίζεται. Το φωτιστικό, διαχέει το φως τόσο ανάμεσα στις περσίδες με διαφορετικό τρόπο, όσο και στο χώρο που το περιβάλλει, σχηματίζοντας σε όψη μια δυναμική τεθλασμένη γραμμή, στο εσωτερικό της κατασκευής. Συνεπώς νοείται ως ένα αντικείμενο, όπου μέσω της έντονης αντίθεσης της αυστηρής του γεωμετρίας και του τρόπου με τον οποίο διαχέεται το φως, αποκαλύπτει μια νέα σχέση του φωτός με τη σκιά.