ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Καθηγητές 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Χρόνος μελέτης: 2011

Χρόνος αποπεράτωσης: 2012

Συνολική επιφάνεια: 93m2

Επιφάνεια οικοπέδου: 76m2

Κόστος: 180.000€

Διεύθυνση έργου: Σωτηριάδου 28, Άνω Πόλη, Πάτρα, Αχαΐα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Αρχιτέκτων: Κωνσταντίνος Πετράκος (απόφοιτος Τμήματος Αρχιτεκτονικής Πατρών 2007)

Κατασκευή: Ζώης Αθανασόπουλος

Φωτογραφία: Γιώργος Δημητρακόπουλος (απόφοιτος Τμήματος Αρχιτεκτονικής Πατρών 2011)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε ένα από τα ελάχιστα κενά οικόπεδα της Άνω Πόλης των Πατρών εμφανίζεται μια διώροφη κατοικία, που σέβεται και εναρμονίζεται με τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Εκεί, το μικρό μέγεθος των οικοπέδων και η κλίση του εδάφους είχαν ως αποτέλεσμα τα ισόγεια ή διώροφα κτήρια των τελών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα να είναι πιο απλά και πιο λαϊκά σε σύγκριση με τα νεοκλασικά της Κάτω Πόλης.

Η διαμόρφωση του όγκου της νέας κατοικίας γίνεται στo ίδιο ύψος με τα διπλανά κτήρια και σε υποχώρηση κατά δύο μέτρα από το αστικό μέτωπο με στόχο τη δημιουργία μιας ‘σκηνής’ όπου προβάλλονται χαρακτηριστικά στοιχεία των νεοκλασικών κτηρίων με σύγχρονο τρόπο.

Η επανερμηνεία των κύριων στοιχείων των παλαιών κτηρίων έχει ως αποτέλεσμα τα ανοίγματα να λειτουργούν πλέον ως ‘πλαίσια’ που μετατρέπουν τον εσωτερικό σε ημι-εξωτερικό χώρο.

Το πλαίσιο της εισόδου πολλαπλασιάζεται δημιουργώντας μαζί με τα σκαλοπάτια ένα δυναμικό χώρο υποδοχής με έμμεσες αναφορές στα νεοκλασικά πρότυπα.

Το δυσανάλογα μεγάλο βάθος του οικοπέδου δημιουργεί προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση εσωτερικής αυλής για ηλιασμό και αερισμό η οποία ενισχύει τη σχέση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού.

Η κατοικία αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Στο επίπεδο της εισόδου βρίσκονται όλες οι δημόσιες χρήσεις και η αυλή, στο επίπεδο του ορόφου χωροθετούνται οι λειτουργίες ιδιωτικού χαρακτήρα και στο υπόγειο φιλοξενούνται οι βοηθητικοί χώροι.

* ΠΗΓΗ : http://domesindex.com/buildings/katoikia-sthn-anw-polh/