ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
Καθηγητές 

Α. ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ, ΣΤ. ΠΑΝΤΕΛΙΑ

Τίτλος: ΛΙΒΑΔΙ ΑΙΓΙΝΑΣ - ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ

http://www.greekarchitects.gr/gr/συμμετοχες-2014/10614-λιβάδι-αίγινας-id9151