ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΣΤΑΗ, ΠΙΡΟΚΑΣ, ΥΦΑΝΤΗΣ
Καθηγητές 

Ι. ΠΑΤΡΩΝΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ), Ι. ΖΑΒΟΛΕΑΣ

MAIOΣ 2011

O Διαγωνισμός εκπονήθηκε στα πλαίσια του Ειδικού Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικού & Αστικού Σχεδιασμού 21ΕΣ101 (8ECTS)