Ε. ΞΥΠΟΛΙA
Καθηγητές 

Αικ. ΛΙΑΠΗ

greekarchitects 2009-10 Awards

Ημερομηνία παρουσίασης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Παν. Πατρών: Σεπτέμβρίος 2010

"Μουσείο Πολιτισμού του Ενδύματος"

Η δημιουργία ενός χώρου αφιερωμένου αποκλειστικά στο ένδυμα είναι αποτέλεσμα μιας υπαρκτής και έντονα προβεβλημένης αναγκαιότητας, με πλήθος εκθέσεων τα τελευταία χρόνια στην ελληνική πραγματικότητα.