Φ. ΣΟΥΛΟΣ, Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Καθηγητές 

Α. ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΔΗΣ

greekarchitects 2009-10 Awards

Ημερομηνία παρουσίασης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Παν. Πατρών: Νοέμβριος 2009

"archi-PELAGO"