ΧΡ. ΗΡΑΚΛEΟΥΣ
Καθηγητές 

Γ. Αισωποσ

greekarchitects 2011 Awards

Ημερομηνία παρουσίασης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Παν. Πατρών: Νοέμβριος 2011

"Ανασχεδιασμός της νεκρής ζώνης της Λευκωσίας"

"Ένα ερώτημα που τίθεται για τους πολεοδόμους και αρχιτέκτονες είναι κατά πόσο ο αστικός και πολεοδομικός σχεδιασμός μπορεί να διευκολύνει την επανένωση διαιρεμένων πόλεων..."