ΣΤ. ΨΑΡΡΑΣ
Καθηγητές 

αικ. λιαπη

greekarchitects 2011 Awards

Ημερομηνία παρουσίασης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Παν. Πατρών: Νοέμβριος 2011

"Park D

From Air, Suite No.3 in D#, BWV 1068."