Γ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, Λ. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητές 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Απόσπαση Ειδικής Μνείας με τον χαρακτηρισμό “Special subject for discussion” για την πρόταση "THEATRVM ANATOMICVM", Competition entry in the Open International Competition for the design of the Governmental, Historic and Cultural complex on the grounds of the former castle Königsberg in Kaliningrad ("Post-castle" Competition).