Α. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΥ, Π. ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ
Καθηγητές 

Νοέμβριος 2012

Αντωνέλλα Θεοδωρακάτου, Παύλος Μπακαγιάννης (Απόφοιτοι 2010)