Κ. ΤΖΙΩΡΑΣ, Α. ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ, Β.ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ
Καθηγητές 

ΑΙΚ. ΛΙΑΠΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Εύφημη Μνεία (βραβείο εξαγοράς):

Κωνσταντίνος Τζιώρας, Αλέξης Τσακαλάκης, Βασίλειος Χαριτάτος, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών