ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ, ΠΕΤΡΑΚΟΣ
Καθηγητές 

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων για την μελέτη με τίτλο "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΜ ΚΑΠΙ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" (12 ΔΕΚ. 2013)

> Μνεία, συμμετοχή με κωδικό 91643582PT

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Αναγνωστόπουλος Δημήτριος (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2007 Αρχιτεκτονικής Παν/μίου Πατρών)

Κουτρόπουλος Γρηγόριος (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2012 Αρχιτεκτονικής Παν/μίου Πατρών)

Παπαβαρνάβας Μιχαήλ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2007 Αρχιτεκτονικής Παν/μίου Πατρών)

Πετράκος Κωνσταντίνος (ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ 2007 Αρχιτεκτονικής Παν/μίου Πατρών)

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

Ula Dajcer (student at Poznan University, Poland)

Natalia Czechowska (student at Poznan University, Poland)

για την ιδιαίτερη ευαισθησία που παρουσιάζει στην επεξεργασία της παραλιακής ζώνης .