ΑΓΙΣ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ
Καθηγητές 

Β. ΠΕΤΡΙΔΟΥ

Graduation project was endorsed as one of two“Best Diploma Projects” by UPatras Architecture Department, upon a selection process

Peraios Topos (the opposing place)

https://eam.uauim.ro/projects/2015/67/