Α. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ, ΣΠ.ΓΙΩΤΑΚΗΣ
Καθηγητές 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

1ο Βραβείο:

Άγις Μουρελάτος, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σπύρος Γιωτάκης, Σχολή Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο