ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Καθηγητές 

Ι. ΠΑΤΡΩΝΗΣ (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ), Ι. ΖΑΒΟΛΕΑΣ

Changing the Face 2011 - Pushkinsky Theater Competition

O Διαγωνισμός εκπονήθηκε στα πλαίσια του Ειδικού Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικού & Αστικού Σχεδιασμού 21ΕΣ101 (8ECTS)

O επανασχεδιασμός της όψης του Pushkinsky Cinema στηρίχτηκε στη μετάγραση της έννοιας του film, της ταινίας. Εκμεταλλευόμενοι τις ακραίες διαφοροποιήσεις θερμοκρασίας του τόπου και χρησιμοποιώντας δύο υλικά με οριακά αντίστροφο συντελεστή διαστολής, επιτυγχάνουμε την αλλοίωση της μορφής κατά το πέρας του χρόνου. Στήνοντας μία κάμερα στην πλατεία, συλλέγοντας το υλικό και προβάλλοντάς το το κτήριο κινείται ακολουθώντας τη ζωή της πόλης, αλλά με το δικό του ρυθμό.