Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Μ.Χ. ΑΚΡΙΒΟΥ, Φ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ, Ι. ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, Ε.Ι. ΚΑΥΚΑ, Α. ΛΙΑΓΚΟΥ, ΣΤ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ
Καθηγητές 

Γ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Η πρόταση της ομάδας επελέγη να συμμετέχει στην έκθεση που πραγματοποιεί ο διαγωνισμός 'd3 Housing Tomorrow 2013'. Η έκθεση θα λάβει χώρα στο Houston, Texas USA στο Gerald D. Hines College of Architecture of the University of Houston (Φεβρουάριο - Μάρτιο 2014).

Το έργο τους θα συμπεριληφθεί και στην έντυπη έκδοση του διαγωνισμού αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα του.

* Ο Διαγωνισμός εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος http://www.arch.upatras.gr/#/study/undergraduate/574/

Σχετικά με το concept: Επιλέξαμε να εργαστούμε στην πόλη Epecuen της Αργεντινής, η οποία είχε πλημμυρίσει πριν από 20 χρόνια και αναδύθηκε πρόσφατα. Θέλοντας να διαχειριστούμε το φαινόμενο της πλημμύρας, κατασκευάσαμε ένα πλέγμα πάνω από το επίπεδο της πόλης, που βασίζεται στην κρυσταλλική δομή του αλατιού, στοιχείο πολύ χαρακτηριστικό για τη συγκεκριμένη πόλη, αφού η λίμνη Epecuen είχε υψηλά επίπεδα αλατότητας. Το πλέγμα περιλαμβάνει μονάδες κατοίκησης και λειτουργίες και χωρίζεται σε τρεις ζώνες διαφορετικής πυκνότητας με βάση τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην καθεμία (αλυκές, σύνδεση με την παλιά πόλη, καλλιέργειες).