Π. ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ, Ν. ΔΗΜΗΣΙΑΝΟΥ, Ι. ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ, Σ. ΜΑΡΑΚΗ, Ι. ΤΣΟΥΚΑ
Καθηγητές 

Γ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Η πρόταση της ομάδας επελέγη να συμμετέχει στην έκθεση που πραγματοποιεί ο διαγωνισμός 'd3 Housing Tomorrow 2013'. Η έκθεση θα λάβει χώρα στο Houston, Texas USA στο Gerald D. Hines College of Architecture of the University of Houston (Φεβρουάριο - Μάρτιο 2014).

Το έργο τους θα συμπεριληφθεί και στην έντυπη έκδοση του διαγωνισμού αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα του.

* Ο Διαγωνισμός εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος http://www.arch.upatras.gr/#/study/undergraduate/574/