ΠΑΤΤΥ ΚΑΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΤΡΑΧΑΝΑ
Καθηγητές 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΙΑΠΗ