ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ
Καθηγητές 

Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

τίτλος διπλωματικής εργασίας: "LA NAVE ANALOGA"