ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΟΓΛΟΥ, ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΣΚΑΝΤΖΟΥΡΗΣ
Καθηγητές 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ LED 'Delta line'

Επιλέγουμε τον σχεδιασμό ενός φωτιστικού σώματος γραφείου καθώς είναι ένα καθημερινό και απαραίτητο αντικείμενο για το σπίτι όσο και για τον χώρο εργασίας.

Στόχος μας είναι η κατασκευή ενός σώματος το οποίο βασίζεται στη σύγχρονη τεχνολογία, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει την λειτουργική ευελιξία και τη δυνατότητα συντήρησης για λογαριασμο του χρήστη.

Η δομή και η λειτουργία του συγκεκριμένου φωτιστικού είναι αποτέλεσμα της μελέτης της τεχνολογίας των LED, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές για τον φωτισμό μιάς επιφάνειας εργασίας.

Επιλέγουμε δύο φωτεινές πηγές. Η πρώτη αποτελείται απο 3 POWER LEDS και παράγει ένα άμεσο και στοχευμένο φώς (direct light) πρός την επιφάνεια εργασίας. Η δεύτερη εκπέμπει επιλεκτικά ένα ρυθμιζόμενης έντασης άμεσο φώς (ambient light), ικανό να φωτίσει τον περιβάλλοντα χώρο του δωματίου.

Ένα τρίγωνο και μία ευθεία παράγουν την μορφή του περιβλήμματος στέγασης του φωτιστικού μας.

Το περίβλημα στέγασης και η βάση είναι κατασκευασμένα απο μεταλλικά φύλλα πάχους 1mm, ενώ για τον σκελετό χρησιμοποιούνται σωλήνες αλουμινίου διατομής 10mm.

Ένα τριγωνικό πρίσμα περικλύει την φωτεινή πηγή των POWER LEDS, δίνοντας παράλληλα με την γεωμετρία και τον όγκο του την ανάλογη υπόσταση χαρακτηρίζει ένα φωτιστικό γραφείου.

Η δυνατότητα περιστροφής του περιβλήματος μαζί με τις φωτεινές πηγές προσφέρουν πολλαπλές γωνίες φωτισμού και κατ' επέκτασην ποικίλης έκτασης φωτεινές επιφάνειες, ενώ η εύκολη αφαίρεση του κελύφους εκθέτει τον σκελετό και τις φωτεινές πηγές επιτρέποντας την εύκολη αντικατάσταση κάποιου στοιχείου.