Γ. ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
Καθηγητές 

Nimish Biloria, Henriette Bier, Martin Sobota

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Τίτλος Εργασίας: Η διεκδίκηση της Αρκαδίας Επαναπροσδιορίζοντας το κοινωνινό-οικονομικό τοπίο.

Επιβλέποντες: Nimish Biloria, Henriette Bier, Martin Sobota

Hyperbody studio | TU Delft

http://www.greekarchitects.gr/en/projects2013/arcadia-reclaimed-id9947