Β. ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ, Τ. ΛΙΑΓΚΗ
Καθηγητές 

Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ

greekarchitects 2009-10 Awards

Ημερομηνία παρουσίασης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Παν. Πατρών: Μάρτιος 2010

"Δίκτυο Ιλισού:

Ανάκτηση των δημόσιων χώρων επί του παλαιού χειμάρρου. "

Στη εργασία αυτή, διερευνάται η περίπτωση διάνοιξης του Ιλισού κι η δημιουργία ενός δικτύου δημόσιων χώρων επί του παλαιού χειμάρρου. Στόχος της είναι η συνένωση των ήδη υπαρχόντων δημόσιων χώρων με την ανάδειξη του Ιλισού και τη δημιουργία ενός περιπάτου δίπλα στο νερό.