ΣΠ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
Καθηγητές 

Αικ. ΛΙΑΠΗ

greekarchitects 2009-10 Awards

Thesis' Defence at the Department of Architecture, Univ. Patras: Νovember 2010

"Διαμορφώσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις στον ποταμό Άραχθο"

Η διπλωματική εργασία αφορά στη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στις όχθες του ποταμού Άραχθου καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτών.