Α. ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ
Καθηγητές 

Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ

greekarchitects 2009-10 Awards

Ημερομηνία παρουσίασης στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Παν. Πατρών: Ιούνιος 2010

"Μουσείο Πέτρινου Γεφυριού"

This diploma thesis proposes a museum for the stone bridges and their builders.

Η διπλωματική εργασία προτείνει ένα κτίριο μουσείο για τα Πέτρινα Γεφύρια και τους μάστορες τους.