Το εργαστήριο Αστικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Villard (16 ECTS) είναι διεθνές εργαστήριο ετήσιας διάρκειας, στο οποίο συμμετέχουν 10-15 σχολές αρχιτεκτονικής από την Ιταλία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και άλλες χώρες.

Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται 6-8 τριήμερες-τετραήμερες συναντήσεις ανά ακαδημαϊκό έτος σε αντίστοιχες έδρες σχολών, κατά την διάρκεια των οποίων πραγματοποιούνται διαλέξεις, επιτόπιες επισκέψεις και διορθώσεις θεμάτων σχεδιασμού. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άνω των 120 φοιτητών και περί τους 20 διδάσκοντες. Κατά τα δύο τελευταία έτη συμμετοχής στο πρόγραμμα Villard, το Τμήμα μας διακρίθηκε με την πρώτη θέση μεταξύ όλων των συμμετεχουσών σχολών.

Για το 2012-2013 ισχύει και το πρόγραμμα Erasmus Villard το οποίο προτάθηκε και εγκρίθηκε 2011.

Ακόμη, οι φοιτητές του Τμήματος συμμετείχαν σε workshops που διοργανώνουν ιδρύματα του εξωτερικού με τη βοήθεια και επίβλεψη μελών ΔΕΠ εντός Ελλάδος ή στο εξωτερικό.

Τέλος, στα πλαίσια θεσμοποιημένων εκπαιδευτικών εκδρομών σε χώρες του εξωτερικού συνήθως επιδιώκεται η επαφή και γνωριμία των φοιτητών του Τμήματος μας με το πρόγραμμα σπουδών στα ιδρύματα αυτά.