09 - 11- 2013

στα πλαίσια του Ειδικού Εργαστηρίου Σχεδιασμού