11/02/2013

Οργάνωση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών

11-15/02/2013

Διδακτική ομάδα:

Γιάννης Ζαβολέας (συντονιστής) - Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημήτρης Ζησιμόπουλος - Αρχιτέκτων

Βασίλης Παππάς - Πανεπιστήμιο Πατρών

Βασίλης Στρουμπάκος - Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιωάννα Συμεωνίδου - TU Graz

Ομάδες Φοιτητών:

the $trings - (E. Αργυρού, Γ. Κουράκος, E. Μακρόγλου E. Πουρδαλά)

pSerpantine - (I. Αφεντούλη, Aικ. Χριστοπούλου, E. Kόικα, K. Τζιώρας)

poluNubs - (M. Ηλιοπούλου, N. Μιχελής, A. Παππά, M. Παππά)

JAP_D - (Γ. Καλαμιωτης, A. Καρύδη, Δ. Σακουλη, Π. Tσετσενεκου)

grid$ - (Kλ. Σίσκα, N. Γαλούνη, Β. Χαιροπούλου, Ρ. Χαραλαμπούδη)

funKtion - (Φ. Δημοπούλου, T. Δογάνη, Δ. Κανναβου)

Float(ING) Fractures - (Σ. Ζαζάνη, A. Μορόγλου, E. Παπαδόγιαννη, A.-M. Τσατσανη)

curv_ing around - (M. Ιωαννίδη, Στ. Καψάσκη, I. Μαμαλάκη, Π. Φακιολάκη)

Κ. Τζέμου, A. Αλεβράς, Δ. Ανδρινόπουλος