Αρχιτέκτων-Μηχανικός, Yale Univeristy, Η.Π.Α. (Β.Α. 1995). Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2000) Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, τίτλος διατριβής: «Ξύλινες δομικές ενισχύσεις στη Βυζαντινή αρχιτεκτονική». Έχει εργαστεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, και σε πλήθος ερευνητικών, μελετών και έργων αναστήλωσης μνημείων. Από το 2008 διατηρεί γραφείο στην Αθήνα και εκπονεί μελέτες αρχιτεκτονικής καθώς και μελέτες αποκατάστασης μνημείων. Διατηρεί επίσης προσωπικό εργαστήριο Ιαπωνικής μεταλλοτεχνίας.

Ώρες γραφείου: Πέμπτη 12:30 – 14:30