22/03/2014

Η απόφοιτος του Τμήματός μας Ελένη Αντωνέλλη (2014) παρουσίασε στο Συνέδριο "International Water Association’s (IWA) Regional Symposium on Water, Wastewater and Environment: Traditions and Culture", Πάτρα 22-24 Μαρτίου 2014

paper title: "Water Management Structures in Historical Settlements: Towards a Cross-Geographical, Cross-Cultural Categorization"

authors: Eleni Antonelli, Katherine Liapi

session: Evolution of urban wastewater and storm water management through the centuries

Το άρθρο που παρουσιάστηκε αποτέλεσε συνέχεια της ερευνητικής εργασίας (φεβ 2013) με θέμα «Υδάτινες Ιστορίες σε Οικιστικά Σύνολα: από την πηγή στην εκμετάλλευση», επιβλέπουσα καθηγήτρια κα. Λιάπη