07/07/2014

Ιωάννης Καρράς (Απόφοιτος 2007)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΑ

Στην αναγνώριση του σύγχρονου αστικού τοπίου της πόλης του Βόλου, ο χαρακτήρας της εφαρμοσθείσας αστικής ανάπτυξης (εξέλιξης), βιώνεται δηλωτικά πλέον, με τον πιο σαφή τρόπο. Ασυνεχείς, ετερόκλητοι τόποι, ταιριασμένοι παράταιρα, δημιουργώντας μια ‘’τεταμένη αστική κορυφογραμμή’’.Η ανά-θεώρηση της συρραφής των θραυσματικών ακμών της σύγχρονης πόλης ως συνολική πολεοδομία, απογυμνώνει τις φαινομενικά εγγενείς σχέσεις μεταξύ των μορίων της, όπως: η άναρχη κατανομή και η πολλαπλή ιδιότυπη δικαιοδοσία επί των ακαλύπτων, οι ασύνδετες εφαρμογές ετερόκλητων τυπολογιών (στοά, πρασιά κτλ.) καθώς και η χωρική παρερμηνεία αστικών ορισμών (κοινό, δημόσιο, ιδιωτικό, ιδιόκτητο κτλ.). Ως αφετηριακός λοιπόν, ‘’ξενιστής’’ της μελλοντικής τοπολογίας, ανακαλείται αποκλειστικά ο σταυρός μεταξύ των τεσσάρων ‘’μονάδων’’, καθώς αυτός αποτελεί (προσώρας) τον μοναδικό ‘’φιλόδοξο’’ τόπο. Ανακαλείται η μεσοτοιχία ως ‘’αστικός καταλύτης’’ ώστε να συνταχθεί εκ νέου κάποιο ‘’αστικόπρωτόκολλο’’. Ο νέος τόπος, ορίζει και ορίζεται με τη μεσολάβηση ενός ξεκάθαρα σχεδιασμένου αντικειμένου, στοιχειοθετώντας πρόταση. Ενστικτώδεις αρχιτεκτονικές χειρονομίες ικανές να ‘’πυροδοτήσουν’’ απρόβλεπτα αστικά συμβάντα. Σε μία νέα πόλη˙όπως μπορεί να είναι.