07/03/2014

Ιωάννης Καρράς (Απόφοιτος 2007)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΡΑΤΗΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Επεκτείνοντας την ιδέα ότι η Αστρονομία είναι επιστήμη βασισμένη στην περιέργεια του ανθρώπου να ‘’κοιτάζει’’ μακρύτερα από το πεπερασμένο εγγύς περιβάλλον, το νέο Μουσείο Αστρονομίας, καλείται να μετασχηματίσει και να επικοινωνήσει αυτόν τον σκοπό. Σαν ‘’άλλος κρατήρας’’, δηλώνει την παρουσία και τη σπουδαιότητα του μέσω της αφαίρεσης. Ως τόπος προορισμού της φαντασίας και της επιθυμίας για ανακάλυψη, αρνείται το ρόλο ενός μνημειώδους ‘’landmark’’και ανοίγεται ολοκληρωτικά προς τον ουρανό, ανοίγοντας έναν απ’ ευθείας διάλογο με το σημείο ενδιαφέροντος του. Επικοινωνούμε έναν νέο ‘’ευέλικτο τόπο’’ ανάμεσα από ανοίγματα, όρια, φως και σκιά, ως ενιαίο χωρικό συνεχές. Το κεντρικό αίθριο, αναλαμβάνει ρόλο χωρικού ‘’ταξιθέτη’’ ως αφετηρία και τέλος* μαζί, συνθέτοντας μια χωρική εμπειρία εμποτισμένη από την κυρίαρχη ιδέα της εξερεύνησης και αναθεώρησης. Απαλλαγμένος λοιπόν από την ιδέα ενός μουσείου-ινστιτούτου, ο νέος τόπος βιώνεται ως ολοκληρωτική περιπλάνηση στα έγκατα ενός αναπάντεχου ουράνιου κόσμου.

*με την έννοια της ολότητας.