12/02/2014

Ημερ/νία: 12/02/14

Οργάνωση: Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ., Δήμος Κοζάνης

4+ ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΕΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ ΧΑΔΙΩ (Απόφοιτος 2007)

ΑΝΝΙΤΑ ΚΟΥΤΣΟΝΑΝΟΥ (Απόφοιτος 2006)

ΑΝΝΑ ΛΙΑΝΑ / Απόφοιτος Αρχιτεκτονική Σχολής ΑΠΘ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ / Απόφοιτος Αρχιτεκτονική Σχολής ΕΜΠ (συνεργάτης)

Η περιοχή μελέτης αποτελεί μέρος της ευρύτερης γειτονιάς της Γιτιάς στην Κοζάνη η οποία χαρακτηρίζεται από μια έντονα άναρχη εικόνα. Στη μελέτη έγινε εκτεταμένη ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της πολης της περιοχής. Βασικός στόχος είναι να αναζωογονηθούν οι υποβαθμισμένες γειτονιές δημιουργώντας ένα οικείο περιβάλλον για τον κάτοικο και τον επισκέπτη και να ενισχυθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της γειτονιάς συμβάλλοντας στην επανάκτηση του βίου στο δημόσιο χώρο.

Πεζοδρομώντας τους δρόμους της περιοχής μελέτης και διατηρώντας μονάχα την κυκλοφορία του λεωφορείου δημιουργούνται πυρήνες κοινωνικότητας και χώροι στάσης όπως η πλατεία και οι παιδικές χαρέ. Η χάραξη των διαδρομών προτείνεται με τεθλασμένες γραμμές σα συνέχεια της υπάρχουσας αστικής δομής δημιουργούνται ιδιαίτερες οπτικές φυγές στις οδούς. Τα υλικά που επιλέγονται (ξύλο , πέτρα Ομαλής κλπ) βρίσκονται σε αφθονία στην ευρύτερη περιοχή ενώ για τη φύτευση χρησιμοποιούνται τοπικά είδη από προστατευόμενες περιοχές Nature του νομού. Ταυτόχρονα, το υδάτινο στοιχείο υπάρχει εκεί όπου εντοπίζονται υπόγειες πηγές και νερά