17/02/2023

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΌ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος να προβούν σε ανανέωση εγγραφής, μέσω στης ηλεκτρονικής Γραμματείας https://progress.upatras.gr/, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή για το χρονικό διάστημα από 20/02/2023 μέχρι και 30/04/2023.

Ανανέωση εγγραφής πρέπει να κάνουν όλοι οι φοιτητές όπως :

εξερχόμενοι ERAMUS

όλοι οι επί διπλώματι φοιτητές

οι φοιτητές που θα παρουσιάσουν τη διπλωματική τους εργασία τον Μάρτιο και Ιούνιο του 2023.

Διευκρινίζεται ότι αν δεν πραγματοποιηθεί ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο, δε θα μπορούν να εκδοθούν πιστοποιητικά ή να γίνει οποιαδήποτε εργασία στην ηλεκτρονική Γραμματεία (αναβαθμολόγηση, βαθμολόγηση κ.α.).

Από τη Γραμματεία