03/02/2023

Σας ενημερώσουμε ότι στο ΦΕΚ 7124/τ. Β΄/31.12.2022 [1] δημοσιεύτηκε η υπ' αριθμ.101678/29.12.2022 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα «Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών

(Β΄3899/2019) [2]» όπου περιλαμβάνεται το θέμα της ανώτατης διάρκειας φοίτησης με βάσει τα οριζόμενα στα άρθρα 76 και 454 παρ. 3 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 

Τμήμα 5ετούς φοίτησης

 

Ισχύουσα Νομοθεσία

Ακαδημαϊκό έτος

 

Ανώτατη Διάρκεια
(Σύνολο ετών)

Ακαδημαϊκό έτος μετά την ολοκλήρωση του οποίου διαγράφονται

 

Νομοθετική Διάταξη

Έναρξη Ισχύς εφαρμογής
Ανώτατης Διάρκειας Φοίτησης

 

 

 

 

 

 

 

2022 - 2023

 

ν+3 = 8 έτη

2029 - 2030

 

άρθρο 76 ν. 4957/2022, παρ. 1

2022 - 2023

2021 - 2022

 

2028-2029

 

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2021 - 2022

2020 - 2021

 

2028-2029

 

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2021 - 2022

2019 - 2020

 

2028-2029

 

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2021 - 2022

2018 - 2019

 

2028-2029

 

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2021 - 2022

2017 - 2018

 

2028-2029

 

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2021 - 2022

2016 - 2017

 

ν=5 επιπλέον έτη, από την έναρξη
του ακαδ. έτους 2021-2022

2025 - 2026

 

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2021 - 2022

2015 - 2016

 

2025-2026

 

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2021 - 2022

2014 - 2015

 

2025-2026

 

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2021 - 2022

2013 - 2014

 

2025-2026

 

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2021 - 2022

2012 - 2013

 

2025-2026

 

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2021 - 2022

2011 - 2012

 

2025-2026

 

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2021 - 2022

2010 - 2011

 

2025-2026

 

άρθρο 454 ν. 4957/2022, παρ. 3 (μεταβατική διάταξη) και
έναρξη ισχύως ν. 4777/2021

2021 - 2022

Για φοιτητές με έτος εισαγωγής προγενέστερο του 2010-2011, ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος μετά την ολοκλήρωση

του οποίου διαγράφονται, ότι έχει καταγραφεί και για το 2010-2011