29/09/2023

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για την κατεύθυνση Computational Design / Ψηφιακοί Μηχανισμοί του ARC_095 Εργαστηρίου Σχεδιασμού Κατεύθυνσης 9ου εξαμήνου να εγγραφούν στο eclass: https://eclass.upatras.gr/courses/ARCH508/

Συνοπτικές πληροφορίες για το μάθημα θα βρείτε στο eclass του μαθήματος και στη σελίδα: http://www.arch.upatras.gr/el/study/undergraduate/computational-design/psifiakoi-mihanismoi-4287.html

Το μάθημα είναι εργαστήριο ερευνητικού σχεδιασμού και απευθύνεται σε φοιτήτριες/φοιτητές , οι οποίες/οποίοι επιθυμούν να εμβαθύνουν στη χρήση του Rhino και, με το plugin Grasshopper, να ενσωματώσουν προγραμματιστικές διαδικασίες στον σχεδιασμό. Αφορά στις βασικές αρχές, τεχνικές και εργαλεία παραμετρικού σχεδιασμού. Έχει διττό, τεχνικό και σχεδιαστικό χαρακτήρα: Το τεχνικό τμήμα αφορά την εμβάθυνση στις δυνατότητες που προσφέρει το περιβάλλον Rhino / Grasshopper. Το σχεδιαστικό τμήμα διερευνά την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών σε συνθετικά αρχιτεκτονικά προβλήματα και τον ισχυρότερο συσχετισμό σχεδίου και υλοποίησης. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση του μαθήματος είναι η στοιχειώδης εξοικείωση με το περιβάλλον του Rhino και η δυνατότητα αφαιρετικής - διαγραμματικής ανάλυσης των συνθετικών προβλημάτων. Η εξοικείωση με τον προγραμματισμό και τις αλγοριθμικές διαδικασίες είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.